Stuff

Below are some items authored by me.

You may use the following stuff freely, but please don't remove the copyright notices. The stuff is distributed "AS IS". In other words there is no warranty and I am not responsible for any possible direct or indirect consequences.

Item Date

A4 Origami CD Cover
Print your CD covers easily -- and the print-out is all you need (you don't need the jewel case). This design is interlocking, so you don't necessarily have to use tape for securing the cover. Naturally, the tape will make it more secure though. Usage should be quite simple. Update the cover page to describe the content of your CD and then you may print the 2-sided document on A4 sheet. The Folding instructions are printed on the backside of the paper. Instructions are not fool-proof but hopefully they are clear enough.
07 Nov 2003
BRC - Beat rate counter
BRC - The beat rate counter can be used for counting beats per minute. Whether the beats are heart beats or the measures of the music, it doesn't matter. Usage should be quite simple. Start the program and when you are ready, start beating the enter-key. The program shows always the latest approximation and when you are satisfied with the result hit any other key. Sources for this program are included if you are interested in that sort of things.
14 Apr 2002
Sointuympyrä
Sointuympyrä on mun yritys saada yleiset kolmi- ja nelisoinnut koottua käteväksi ympyräksi. Ideana on, että sivu 1 tulostetaan kalvolle ja sivut 2 ja 3 kaksipuoleisena paperille. Tämän jälkeen kaikki osat leikataan ympyrän muotoon ja kiinnitetään keskeltä. En ole millään tavalla musiikin ammattilainen eli ympyrästä löytyy virheitä (joista en vastaa). Olisin kuitenkin kiitollinen, jos ilmoittelette löydöksistä. Ympyrää saa käyttää vapaasti ei kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan säilyttää siinä ympyrän kääntöpuolen tekstin.
11 Jan 2002


petri.honkamaa @ iki.fi